Szkolenia | Uprawnienia

monitoring firm zgodnie z haccp

HACCP

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.


monitoring firm z systemem ISO:22000

Norma ISO 22000:2005

Norma ISO 22000:2005 skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności.

System ten został opracowany w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych (dla NASA). W Polsce obowiązek wdrażania systemu HACCP początkowo dotyczył tylko zakładów produkujących wody mineralne oraz żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

W dniu 30 października 2003 r. Sejm ostatecznie uchwalił kolejną nowelizację ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, według której termin wdrożenia systemu HACCP został przesunięty na dzień 1 maja 2004 r..


monitoring firm z systemem IFS

International Food Standard (IFS)

międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC).

Na standard IFS składają się następujące elementy:

BRC, SQF, ISO 9000

wymagania Codex Alimentarius

obowiązujące Prawo Krajowe

wymagania HACCP, GMP, GHP

Europejski System Jakości

Z tych wymagań wynika, że wdrożenie standardu IFS wiąże się zarówno z posiadaniem sprawnie funkcjonującego systemu HACCP, jak i udokumentowaniem pochodzenia surowców oraz zdefiniowaniem możliwych zagrożeń i opracowaniem metod ich zapobiegania. Niezbędne jest także przeszkolenie kadry kierowniczej i pracowników z wymagań bezpieczeństwa żywności. Posiadanie IFS jest przede wszystkim wymagane od wszystkich dostawców sieci handlowych pochodzących z Niemiec (np. Lidl, Real) i Francji (np. Auchan, Carrefour).

W 2012 roku została wydana zaktualizowana wersja IFS Food version 6, które zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2012. Od tego momentu stała się ona wersją obligatoryjną dla wszystkich audytów i certyfikacji. Nowy standard IFS wersja 6 wprowadza nowe wymagania jakości dotyczące kontroli masy, etykietowania oraz prowadzenia zapisów w listach kontrolnych na zgodność z GFSI. Standard IFS wersja 6 zawiera także aktualne informacje na temat procesu certyfikacji oraz programu oceniającego pracę jednostek certyfikujących.


monitoring firm z systemem BRC v.6

BRC Global Standard Food

Jest to standard opracowany w 1998 roku, w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consorcium i jego członków, w odpowiedzi na wprowadzane kryzysy oraz zmiejszenie zaufania do branży spożywczej w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Standard BRC zyskał uznanie sieci handlowych, które przez wiele lat przedstawiciele supermarketów auditowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producenci żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. W celu wyeliminowania wielokrotnych i niezwykle czasochłonnych auditów wykonywanych w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów, pod własną marką, opracowano i rozwinięto standard BRC.

Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów. Forma i treść standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego auditora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury

W lipcu 2011 wydana została nowa wersja – 6, która obowiązuje od stycznia 2012

monitoring firm z branży spożywczej z systemami haccp, iso, brc, ifs
deratyzacja Białystok dla firm
dezynfekcja Białystok dla firm
dezynsekcja, odpluskiwanie Białystok, zwalczanie pluskwy Białystok
monitoring szkodników dla firm Białystok gmp,ghp,haccp

BLABLA